Regulamin i polityka prywatności

Regulamin pobytu gości w Villa Szymoszkowa Ski

Witamy Państwa serdecznie w naszej Villi w Kościelisku życzymy miłego pobytu. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych gości.

Po zapoznaniu się z regulaminem prosimy o poświadczenie podpisem znajomości jego treści

 1. Rezerwacji pobytu można dokonać osobiście, telefonicznie, mailowo lub poprzez system rezerwacji online na naszej stronie www.szymoszkowaski.pl

  Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w kwocie 20% od kwoty pobytu. 
 2. Zadatek jest bezzwrotny. Zadatek zwracany jest w całości tylko w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
 3. Kwota za cały pobyt regulowana jest w dniu przyjazdu.
 4. Doba rozpoczyna się o godz. 16:00 a kończy o godz. 10:00.
 5. Jeśli zdecydują się Państwo na przerwanie pobytu w naszej Villi wcześniej, nie przysługuje Państwu zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
 6. Gość zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego na terenie obiektu, obejścia i użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem 
 7. Goście mają obowiązek ścisłego przestrzegania przepisów i zasad przeciwpożarowych. W apartamentach znajdują się kominki. Należy zawsze używać kominka zgodnie z przeznaczeniem. Wkład kominka musi być zawsze szczelnie zamknięty. Zabronione jest pozostawienie kominka bez nadzoru.
 8. W domu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
  Palenie tytoniu możliwe tylko na wolnym powietrzu. W przypadku złamania zakazu palenia w domu, pobieramy opłatę w wysokości 1000 zł (sprzątanie, czyszczenie, pranie) oraz koszty wezwania straży pożarnej.
 9. Prosimy o niezakłócanie spokojnego pobytu innym gościom a także sąsiadów Villi  oraz przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach 22.00-07.00.
 10. W przypadku opuszczania domu prosimy o wyłączenie urządzeń pobierających prąd elektryczny (oświetlenie, telewizory) oraz zamknięcie drzwi wejściowych na klucz.
 11. Parking mieszczący się na terenie Villa Szymoszkowa Ski jest bezpłatny, niestrzeżony.
 12. Pobyt zwierząt w domu jak również w jego otoczeniu jest zabroniony. W przypadku małych psów typu York, Maltańczyk, prosimy o kontakt.
 13. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia gości.
 14. W razie pilnej potrzeby apteczkę znajdą Państwo w budynku gospodarza.
 15. Prosimy o utrzymywanie oraz zwrot apartamentu w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń.  W innym przypadku zostanie pobrana opłata za sprzątanie domku w wysokości 200 zł.
 16. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel drzewny, brykiet Goście organizują we własnym zakresie. Obok grilla dostępne jest bezpłatne drewno.
 17. Goście proszeni są o nie chodzenie po domu w butach, a w szczególności w butach na wysokim obcasie, butach narciarskich.
 18. Gości ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Goście powinni zawiadomić gospodarzy o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 19. Goście odpowiadają za szkody wyrządzone przez dzieci, będące pod ich opieką.
 20. Gospodarze  nie ponoszą odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem prądu, Internetu, telewizji.
 21. Gospodarze zastrzegają sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, a także w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez gości, bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 22. Dzieci do lat 3 przyjmowane są bezpłatnie.
 23. Regulamin Villa Szymoszkowa Ski podaje się gościom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowe www.szymoszkowaski.pl oraz w drodze indywidualnego zapoznania się przez gościa

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszych apartamentach.

 

Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia